Är massövervakning svaret?

En slående likhet mellan flera av förövarna i de senaste årens terrordåd i Europa är att de på något sätt varit föremål för polisers och andra myndigheters intresse under åren före attentaten. Tidigare brottslighet, flaggade […]