Archives

Hemlig dataavläsning

Polisiär övervakning av datorer, surfplattor och telefoner med hjälp av dold programvara som installeras på önskad enhet. Ursprungligen lanserat i utredningen Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m.m (SOU 2005:38).

Den sittande S/MP-regeringen föreslår att metoden ska tillåtas i Sverige efter en utredning som initieras i november 2015.

(Uppdaterad 151119)

ILETS

International Law Enforcement Telecommunications Seminar, ILETS.

Internationella seminariet om telekommunikation och upprätthållande av lag och ordning i svensk översättning.

Dokument:
Summary report of the International law enforcement telecommunications seminar (ILETS), Dublin 4/6 Februari 1997 (Justitiedepartementet 21 februari 1997)

Draft report for ILETS ’97: Developments in the European Union since November, 1995 in relation to lawful interception of telecommunications (Justitiedepartementet 20 januari 1997)

Information from the Expert Sub Group of ILETS (International Law Enforcement Telecommunications Seminar) (Justitiedepartementet 1 oktober 1996, svensk översättning här)

(Uppdaterad 150904)

Safe harbor

Överenskommelse mellan EU och USA om skyddsregler för amerikanska företag som vill hantera personuppgifter från EU-området. Godkändes av EU-kommissionen sommaren 2000 men ogiltigförklarades i oktober 2015 av EU-domstolen.