Archives

EU-US Privacy Shield

Förslag på nytt avtal för skydd av personuppgifter som förs mellan EU och USA. Lades fram i februari 2016 och är tänkt att ersätta den tidigare Safe harbor-överenskommelsen som EU-domstolen förklarade ogiltig  i en dom i oktober 2015. Länk till EU-kommissionens pressmeddelande.

Hemlig dataavläsning

Polisiär övervakning av datorer, surfplattor och telefoner med hjälp av dold programvara som installeras på önskad enhet. Ursprungligen lanserat i utredningen Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m.m (SOU 2005:38). Den sittande S/MP-regeringen föreslår att metoden ska tillåtas i Sverige efter en utredning som initieras i november 2015. (Uppdaterad 151119)

ILETS

International Law Enforcement Telecommunications Seminar, ILETS. Internationella seminariet om telekommunikation och upprätthållande av lag och ordning i svensk översättning. Dokument: Summary report of the International law enforcement telecommunications seminar (ILETS), Dublin 4/6 Februari 1997 (Justitiedepartementet 21 februari 1997) Draft report for ILETS ’97: Developments in the European Union since November, 1995 in relation to lawful… Read More »

Safe harbor

Överenskommelse mellan EU och USA om skyddsregler för amerikanska företag som vill hantera personuppgifter från EU-området. Godkändes av EU-kommissionen sommaren 2000 men ogiltigförklarades i oktober 2015 av EU-domstolen.