Om frendo.se

Frendo.se publiceras på internet sedan 2 april 2006.

Frendo.se är en kunskapsbank om övervakning och kontroll av individer och samhällen.

Frendo.se drivs av journalisten Per Agerman som också är ansvarig utgivare. Om du citerar innehållet så ange källa. Tips och kommentarer tas tacksamt emot.